Industriell strategi for prosessindustrien

Prosess21 gir råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan redusere utslipp fra prosessindustrien i 2050 og samtidig legge til rette for at virksomheter i prosessindustrien har bærekraftig vekst. Strategigruppen har levert en rekke ekspertgrupperapporter og innspill til planer. Strategiarbeidet ble initiert av Næringsdepartementet i 2018.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2023, 07:03 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.