Prosess21

En idelyspære med grafisk fremstilling av tannhjul, robotarm, arbeidere, hjerne og fabrikk i en halvsirkel over

Vil du være med å gi innspill til Prosess21 sine ekspertgrupper for Ny prosessteknologi med redusert CO2 avtrykk, inkl. CCU?

Meld deg på workshop 10.Mars