Prosess21

Presentasjoner fra Prosess21 nettmøte om Klimakonsistens i investeringer og livssyklusanalyser

Prosess21 avholdt møte om klimakonsistensen i realøkonomiske investeringer og livssyklusanalyser 26. Mars.

OECD har foretatt en pilotstudie hvor investeringer i Norsk prosessindustri mellom 2010 og 2017 er studert og vurdert med hensyn til nåværende utkast til EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter og et IEA 2° overgangsscenario for Norden.

Prosess21 ønsker også å sette søkelys på karbonintensitet av industriens produkter. Østfoldforskning presenterte relevante industrieksempler fra prosessindustrien.

OECD studie av norsk industri

Klimakonsistensen i realøkonomiske investeringer og karbonintensite