Industriell strategi for prosessindustrien

Prosess21 gir råd og anbefalinger om hvordan Norge best kan redusere utslipp fra prosessindustrien i 2050 og samtidig legge til rette for at virksomheter i prosessindustrien har bærekraftig vekst. Strategigruppen har levert en rekke ekspertgrupperapporter og innspill til planer. Strategiarbeidet ble initiert av Næringsdepartementet i 2018.

Økt verdiskaping med nullutslipp i 2050

Prosessindustri inkluderer produksjon av aluminium, ferrolegeringer, kjemisk industri, mineralsk industri, mineralgjødsel, raffinerier og treforedling. Denne industrien har ofte over hundre års historie med produksjon i Norge, der energiforsyning fra fornybar vannkraft har vært en sentral årsak for etablering. Bedrifter innen prosessindustrien er lokalisert over hele Norge og utgjør som oftest hjørnestensbedrift i de lokale samfunnene. Bedriftene utgjør også en betydelig verdiskaping lokalt knyttet til aktiviteter hos leverandører og i det offentlige. Denne industrien leverer i dag høyt spesialiserte materialer og produkter, og en betydelig andel av produksjonen fra prosessindustrien eksporteres.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. februar 2024, 02:49 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.