Ekspertgruppen trenger deg. Vi inviterer til åpne møter rundt i landet.

Meld deg på!

Tidsplan

24 mai 2018

Oppstart styringskomite Prosess21

13 jun 2018

Prosess21 styringskomitemøte med NFD minister Torbjørn Røe Isaksen

13 aug 2018

Prosin-konferansen og formell overtakelse av oppdraget fra Torbjørn Røe Isaksen til Håvard Moe

13 sep 2018

Prosess21 møte med NIKE (Norsk Industri Klima og Energi utvalg

19 sep 2018

Prosess21 Styringskomite møte

10 okt 2018

Prosess21 møte med LO

11 okt 2018

Prosess21 møte med ENOVA og SIVA

25 okt 2018

Prosess21 Styringskomite møte

01 nov 2018

Prosess21 for Industri Cluster Grenland

17 jan 2019

Prosess21 på TEKNA CO2 konferanse

21 jan 2019

Prosess21 møte med Circular Norway

29 jan 2019

Enova konferansen

31 jan 2019

Prosess21 møte med Zero

26 feb 2019

Climit konferansen

06 mar 2019

Prosess21 tema møte CCS og produkter med lavt karbonavtrykk

06 mar 2019

Prosess21 Styringskomite møte

07 mar 2019

Prosess21 og møte med NIKE (Norsk Industri Klima og Energi utvalg)

07 mar 2019

Prosess21 på Kunnskapskonferansen Forskningsrådet

07 mar 2019

Prosess21 møte med Norske Skog

11 mar 2019

Oppstart Ekspertgruppe Ny prosessindustri / entreprenørskap

15 mar 2019

Prosess21 møte med Yara

19 mar 2019

Prosess21 møte med USN Naturvitenskap fakultet

20 mar 2019

Prosess21 ifm oppstart Geminisenter HyProS

21 mar 2019

Prosess21 i Eyde klyngen årsmøte

29 mar 2019

Prosess21 møte med "Prosjektkordinator: Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet"

02 apr 2019

Oppstart Ekspertgruppe Produktutvikling

02 apr 2019

2. møte i Ekspertgruppe Ny prosessindustri / entreprenørskap

02 apr 2019

Prosess21 møte med SFI iCSI (industrial Catalysis Science and Innovation)

09 mai 2019

Prosess21 møte med Borregaard

15 mai 2019

Prosess21 Styringskomite møte

28 mai 2019

Oppstart Ekspertgruppe CCS

29 mai 2019

Prosess21 møte med LO, YS, TEKNA og NITO

28 aug 2019

Prosess21 Styringskomite møte

21 sep 2019

Prosess21 for Eyde Klyngen styre

26 sep 2019

Prosess21 på Industridagene i Bodø og Arctic Cluster Team (ACT)

09 okt 2019

Prosess21 Styringskomite møte

12 okt 2019

Prosess21 møte med NTNU, IV og NV fakultet og med SINTEF

11 nov 2019

Prosess21 i SFI Metal Production høstmøte

27 nov 2019

Prosess21 Styringskomite møte

04 des 2019

Prosess21 Styringskomite møte

01 mai 2021

Overlevering av sluttrapport Prosess21

Prosess21 Styringskomite møte

Tidsplan