Styringsgruppen

Leder:

Håvard Moe, Elkem AS 

Medlemmer: 

Hans Erik Vatne, Hydro ASA
Kathrine Næss, Yara
Gisle Løhre Johansen, Borregaard
Lars Petter Maltby, Eyde Innovation
Are Tomasgard, LO
Nina Dahl, SINTEF
Gabriella Tranell, NTNU
Stein Lier-Hansen, Norsk Industri 
Gry Agnete Alsos, Nord Universitet

Sekretariatet

Medlemmer: 

 • Lars Petter Maltby, Eyde-klyngen (sekretariatsleder)
 • Christine Tørklep, Forskningsrådet
 • Gaute Moldstad, SIVA
 • Hans Jørgen Vinje, Gassnova
 • Anita Fossdal, Enova
 • Tor Einar Johnsen, Forskningsrådet
 • Tor Mühlbradt, Innovasjon Norge
 • Henrik Gade, Miljødirektoratet 

Våre strategiske mål

 • Er verdensledende på utvikling og kommersialisering av nullutslippsteknologi for fremtidens lavutslippssamfunn​
 • Øker verdiskapingsbidraget ved å ekspandere industriens verdikjede​​
 • Er fremst på utvikling og tiltrekker seg verdensledende kompetanse i hele industriens verdikjede​
 • Styrker og videreutvikler Norges komparative fortrinn som en ledende, bærekraftig industrinasjon​

De strategiske målene bearbeides videre i ekspertgrupperne

Les om vårt mandat her.

Kontakt Prosess21

Lars Petter Maltby

  Industri og tjenestenæringer

Ekspertgrupper

Hver ekspertgruppe har utarbeidet en plan for kommunikasjon og rapport, inklusiv et ekstrakt som inngår i Prosess21 sin hovedrapport. Ekspertgruppene har framlagt sie rapporter i styringsgruppen for Prosess21. I tillegg har gruppe laget en kronikk eller lignende for media og holdt innlegg på en nasjonal eller regional konferanse.

 • Entrepenørskap
 • Produktutvikling
 • Biobasert prosessindustri
 • Sirkulær økonomi
 • Digitalisering
 • CCS (Karbonfangst)
 • Ny Prosessteknologi inkl. CCU
 • Vertskapsattraktivitet
 • Karbonfangst og lagring
 • Kompetanse
 • Kraft

Les mer om ekspertgruppene og se rapportene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. februar 2024, 01:50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.