Hva er Prosess21?

Prosess21 skal bidra til å øke den felles forståelsen mellom industrien og myndigheter om hvordan utslipp kan reduseres og takten i omstillingen økes.

Prosessindustrien er en viktig næring for Norge, med høy eksportverdi og virksomheter lokalisert i store deler av landet. I global sammenheng ligger mange av bedriftene i front med hensyn til lavt klimafotavtrykk, høy ressurseffektivitet og produktenes egenskaper.

Prosess21 skal være et langsiktig strategiforum, hvor hovedoppgaven er å gi strategiske råd og anbefalinger til både myndigheter og industrien om hvordan klimagassutslipp fra prosessindustrien best kan reduseres i tråd med utviklingen mot et lavutslippssamfunn i 2050, hvor målet er at de samlede utslippene skal reduseres med 90-95 pst., og samtidig legge til rette for bærekraftig omstilling, vekst og verdiskaping.

Prosess21 har siden oppstarten utarbeidet ekspertgrupperapporter på ulike temaer som er relevante for å redusere klimagassutslipp og omstilling av prosessindustrien.

Prosess21 sitt arbeid har vært et sentralt grunnlag for regjeringens initiativ Grønt industriløft. Det fremgår av Veikart 2.0 Grønt industriløft at Prosess21 med sine etablerte industrielle nettverk, bistår Nærings- og fiskeridepartementet med gjennomføring av Grønt industriløft.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 08.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.