Om ekspertgruppen

Norge som vertskapsnasjon for internasjonal teknologiutvikling, lavutslipp-piloter og demonstrasjonsanlegg. Ekspertgruppen skal utrede mulighetsrommet for større grad av offensiv vertskapssattraktive tiltak og behovet for å ha Industripark-utvikling som en egen næring. Utredningen skal omfatte avklaring av fremtidig kunnskaps- og teknologibehov for kunnskapsparker og for etablering av pilot og demonstrasjonsanlegg.

Dokumenter