Om ekspertgruppen

Hvordan styrke Norges konkurranseevne som vertsnasjon for investeringer i den globale prosessindustrien fram mot 2050? - Både reinvesteringer og nyinvesteringer ved etablert aktører, men også nyanlegg for utenlandske og nyetablerte norske interesser. Ekspertgruppen skal utrede hva som påvirker konkurranseevnen om lokalisering av prosessindustri, og foreslå tiltak som styrker rammevilkåra. Dette kan være energipolitikk, innovasjonspolitikk og støtteregimer, tilrettelegging av arealer og vertskapsfunksjoner med mer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2023, 07:30 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.