Om ekspertgruppen

Verdiskaping av biprodukter. Avfall som ressurs og råstoff. Overordnet effektmål er at ekspertgruppens rapport er et hjelpemiddel for den enkelte prosessindustribedrifts ledere og ansatte i deres mål og arbeid for økt gjenvinning og verdiskaping med hjelp av sirkulærøkonomiske tiltak.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2023, 23:25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.