Om ekspertgruppen

Verdiskaping av biprodukter. Avfall som ressurs og råstoff. Overordnet effektmål er at ekspertgruppens rapport er et hjelpemiddel for den enkelte prosessindustribedrifts ledere og ansatte i deres mål og arbeid for økt gjenvinning og verdiskaping med hjelp av sirkulærøkonomiske tiltak.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 02.21 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.