Møte oversikt

Første møte ble avholdt 11. Mai med fokus på Ny prosessteknologi med redusert karbonavtrykk for landbasert kjemisk prosessindustri.  

Andre møte ble avholdt 20.Mai med tema: Utnyttelse av karbon i prosessgass (CCU) – muligheter for norsk prosessindustri.

Presentasjonene fra møtet finner du her