Møte oversikt

Første møte ble avholdt 11. Mai med fokus på Ny prosessteknologi med redusert karbonavtrykk for landbasert kjemisk prosessindustri.  

Andre møte ble avholdt 20.Mai med tema: Utnyttelse av karbon i prosessgass (CCU) – muligheter for norsk prosessindustri.

Presentasjonene fra møtet finner du her

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 00.23 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.