I ekspertgruppe for ny prosessteknologi med redusert karbonavtrykk er det avholdt to nettbasert innspillsmøter.

Les mer her

Hva gjør vi?

De viktigste teknologiske drivkreftene, mulighetene og barrierene for å reduksjon av klimagasser. Omlegging til nullsutslippsløsninger vil i mange tilfeller øke kostandene i produksjonen, og vil innebære tunge utviklingsprosjekter i startfasen. Ekspertgruppen skal beskrive, vurdere og prioritere de viktigste teknologiske drivkreftene, mulighetene og barrierene for å ta i bruk ny teknologi i prosessindustrien for å redusere utslipp av klimagasser og dermed redusere det totale karbonavtrykket.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 02.28 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.