I ekspertgruppe for ny prosessteknologi med redusert karbonavtrykk er det avholdt to nettbasert innspillsmøter.

Les mer her

Hva gjør vi?

De viktigste teknologiske drivkreftene, mulighetene og barrierene for å reduksjon av klimagasser. Omlegging til nullsutslippsløsninger vil i mange tilfeller øke kostandene i produksjonen, og vil innebære tunge utviklingsprosjekter i startfasen. Ekspertgruppen skal beskrive, vurdere og prioritere de viktigste teknologiske drivkreftene, mulighetene og barrierene for å ta i bruk ny teknologi i prosessindustrien for å redusere utslipp av klimagasser og dermed redusere det totale karbonavtrykket.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2023, 07:17 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.