Her beskrives dagens leverandørindustri og muligheter i lavutslippsverden.