Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen skal beskrive de viktigste drivkreftene og behovene for øket kompetanse i prosessindustrien for framtiden. Kompetanse har vært et av de viktigste komparative fortrinn for norsk prosessindustri de siste ti-år. Med ambisjon om å redusere klimagassutslippene og opprettholde veksten i denne industrien vil det være viktig å styrke kompetansen ytterligere. Hva slags kompetanse vil det være behov for og hvordan skal denne sikres? Ekspertgruppen vil se på et bredt spenn av kompetanser fra fagoperatør til Ph.D.-nivå.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2023, 05:25 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.