Om ekspertgruppen

Drivkreftene, barrierene og mulige forretningsplan(er) for norsk prosessindustri, gitt en etablert norsk verdikjede for transport og lagring av CO2. Ekspertgruppen skal beskrive og vurdere de viktigste drivkreftene, barrierene og en mulig forretningsplan for norsk prosessindustri, gitt en etablert norsk verdikjede for transport og lagring av CO2.