Produksjonsoptimalisering i prosessindustrien ved bruk av digitale verktøy

Workshop i regi av Prosess21, ekspertgruppen for digitalisering: Hvordan kan norsk prosessindustri bli bedre til å utnytte de mulighetene som digitalisering gir? Digitalisering kan hjelpe industrien til å forbedre, optimalisere og effektivisere sine produksjonsprosesser for å oppnå gevinster i form av lavere energiforbruk, reduserte Co2 utslipp, og bedre ressurs og anleggsutnyttelse. Workshopen fant sted 26. November hos SIVA i Trondheim.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2023, 06:13 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.