Kort info

I regi av prosess21 er det gjennomført flere kartlegginger i form av eksterne oppdrag.

Dette er kartlegginger som er funnet relevante for arbeidet i Prosess21 og gjennomført i form av eksterne oppdrag som er konkurranseutsatt.

Rapporter som er utarbeidet omhandler blant annet Kinesisk Prosessindustri (okt 2020), European Green Deal (nov2020) og leverandørutvikling i prosessindustrien (kommer).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2023, 22:49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.