Ekspertgrupper

Hver ekspertgruppe vil utarbeide en plan for kommunikasjon og rapport, inklusiv et ekstrakt som skal inngå i Prosess21 sin hovedrapport. Ekspertgruppen framlegger sin rapport i styringsgruppen for Prosess21. I tillegg skal gruppen lage en kronikk eller lignende for media og holde innlegg på en nasjonal eller regional konferanse.

Følgende ekspertgrupper er klare:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2023, 02:15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.