Ekspertgrupper og workshops

Hver ekspertgruppe tar utgangspunkt i gitt mandat og visjonen og strategiske mål for Prosess21. Det vil være 4-5 dagsmøter, noen ganger med ytterligere personer som holder innlegg. Det vil holdes workshop i tillegg regionalt, der det er større interesse for tema enn hva antall personer i ekspertgruppen kunne ta inn.

Ekspertgruppene ledes av en fra styringsgruppen og har hjelp fra et sekretariat som kommer fra Virkemiddelforetakene. Det søkes etter deltakere fra industri (4-8 stk.), forskning, innovasjon, akademia (1-4 stk.), partene i arbeidslivet, øvrige fagpersoner innen økonomi, juridisk, interesseorganisasjoner e.l.

Ekspertgruppen kartlegger andre relevante initiativ som fra andre 21-prosesser, offentlige utredninger, klyngeinitiativ etc. Kontekst og betydningen av temaet i et samfunnsmessig perspektiv skal inngå i arbeidet, likeså vurdering av det norske aktørbildet i et internasjonalt perspektiv. Bruk av digitalisering som verktøy for måloppnåelse og kompetansebehov er viktige elementer i arbeidet.

Hver ekspertgruppe vil utarbeide en plan for kommunikasjon og rapport, inklusiv et ekstrakt som skal inngå i Prosess21 sin hovedrapport. Ekspertgruppen framlegges sin rapport i styringsgruppen for Prosess21. I tillegg skal gruppen lage en kronikk eller lignende for media og holde innlegg på en nasjonal eller regional konferanse.

Følgende ekspertgrupper er klare:

Følgende ekspertgrupper vil starte senere:

Prosess21 vil arrangere åpne diskusjonsmøter/workshop på følgende tidspunkter og steder:

Arendal/Kristiansand (Eyde)

10.10.19 (P21, produktutvikling)
22.01.20 (P21, Ny teknologi)

Porsgrunn/Herøya (Herøya industripark/Industrial Green tech) 

23.01.20 (P21, CCS, Ny teknologi,)

Raufoss/Kongsberg

Tid ikke fastsatt (P21, Produktutvikling)

Oslo

17.10.19 (Produktutvikling)

09.01.2020 (P21, digitalisering, sirkulærøkonomi)

17.03.2020 (P21)

Trondheim

26.11.19 (P21, digitalisering)

10 eller 11.03 2020 (Ny Teknologi, bio?)

Bergen

Mars 2020 (P21, digitalisering)

Mo i Rana/Bodø (Arctic Cluster team)

04.12.19 (P21, Vertskapsattraktivitet, Ny Teknologi, sirkulærøkonomi)
25.02.20 (CCS)

Ta kontakt med Roger Strøm hvis du har noen kandidatinnspill.